Bakgrund och målsättning

Björkstakatten (BJK) grundades 1985 i Umeå och är en av ca 50 klubbar runt om i landet som är anslutna till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK). SVERAK är i sin tur anslutet till det internationella förbundet Féderation Internationale Féline (FIFe).

BJKs målsättning är bland annat att höja kattens status, informera allmänheten om god katthållning, ha god kontakt med kattklubbar inom och utanför Sverige samt förhindra och motarbeta djurplågeri. Genom utställningar och klubbverksamhet vill vi vidga intresset för och förståelsen för katten som husdjur.

Björkstakattens stadgar per 2019-02-17

Verksamheten

Björkstakatten är en mycket aktiv förening. Vi har varje år en rad arrangemang som t ex presentation av olika kattraser, föreläsningar, studiecirklar, fester och kattvisningar. Årligen ordnar vi även en stor internationell kattutställning.

Verksamhetsberättelse 2017 || Verksamhetsberättelse 2016 || Verksamhetsberättelse 2015 || Verksamhetsberättelse 2014

Klubblokal

Björkstakatten har en egen klubblokal i Hagaborgs äldrecentrum, källaren i andra flygelbyggnaden, Västra Idrottsallén 4 C, 903 36 UMEÅ.
Vi har normalt aktivieteter på torsdagar mellan kl 19 och 21. Vi har dock ej öppet under helgdagar eller under sommarveckorna. Se aktivitetslistan för mer information om när vi har öppet och vad vi gör.
Hitta till Björkstakattens klubblokal.

 

Kontakt/Styrelse

För uppgifter om klubbens styrelse och funktionärer samt kontaktinformation se kontakt.

Pressmaterial

Logotyp

Färg: PNG | PDF | SVG | EPS
Svartvit: PNG | PDF | SVG | EPS