Björkstakatten värnar om medlemmars enskilda rättigheter och personuppgifter. Denna policy anger hur vi, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Denna policy trädde i kraft den 2018-05-25.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

För att vara medlem i Björkstakatten krävs det att du medger registrering av ditt namn samt kontaktuppgifter. Detta är för att du ska kunna tillgodogöra dig de förmåner som ett medlemskap innebär samt att vi ska ha möjlighet att kontakta dig. Detta sker som avtal i enlighet med våra stadgar.

Övriga uppgifter som kan komma att samlas in sker endast med samtycke från dig som medlem, det kan tex handla om en anmälan till en aktivitet.

Vilken information samlar vi in och hur gör vi det?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som medlem, oftast i samband med registrering som medlem eller om du meddelar medlemsregisteransvarig uppgifterna direkt, tex om de har ändrats. Det händer dock att vi får in uppgifter från SVERAK tex i samband med registreringsanmälningar till dem.

Till medlemsregister samlas uppgifter in om namn, adress, telefon och e-post.

Vad gör vi med informationen?

Den information som samlas in används för att kunna leverera dina medlemsförmåner samt kommunicera med dig som medlem, tex utskick av Våra Katter från SVERAK eller nyhetsbrev från Björkstakatten.

Vem kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till?

Den information som lagras i medlemsregistret delas med SVERAK, detta då ett medlemskap i Björkstakatten även innebär ett medlemskap i SVERAK. Om myndighet begär ut uppgifter med stöd av svensk lagstiftning kan uppgifter lämnas ut.

Var lagras dina uppgifter?

Vi strävar efter att lagra alla uppgifter i Sverige men kan eventuellt behandlas inom annat land i EU/EES.

Din rätt som registrerad

Som registrerad person och medlem hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig.

Information

Som medlem har du rätt att kontakta oss för att få ut vilken information klubben har samlat om dig.
Begäran ska skickas skriftligen till medlemsregisteransvarig.

Rättelse

För att rätta felaktiga uppgifter skickas de korrekta uppgifterna till medlemsregisteransvarig.

Radering

När ditt medlemskap är avslutat kan du begära skyndsam radering av dina personuppgifter hos klubben.
Uppgifter som har samlats in genom samtycke från dig som medlem har du rätt att återta detta samtycke och klubben skall då radera uppgifterna.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Uppgifter i medlemsregister och på hemsidan lagras under den tid som medlemskapet är aktivt för att sedan raderas senast tre månader efter att nytt verksamhetsår påbörjats.
Personuppgifter som inhämtas vid anmälan till aktiviteter lagras till dess att aktiviteten har genomförts om inte annat har angivits i samband med anmälan.
Officiella blanketter till SVERAK eller utländska förbund sparas upp till ett år efter att de har inkommit.
Fullmakter till utställningssekreterare kan komma att sparas upp till ett år efter avslutat medlemskap.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra medlemmars integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post.

Har du några frågor?

Har du frågor eller synpunkter som rör vår integritetspolicy kan du vända dig till vår styrelse. Kontaktinformation finns på vår webbsida.