Behöver du hjälp att veta vem du ska kontakta? Se "Vem ska jag kontakta?" längre ner på sidan.

Tänk på att alla jobbar idéellt. I första hand bör kontakt tas via e-post.

Ordförande

Sven-Arne Jansson
Skyttev. 10, 913 34 HOLMSUND
Mob: 076-104 13 36
ordforande@bjorkstakatten.se

Vice ordförande

Ann-Christine Burman
Kemigränd 23, 907 31 UMEÅ
Mob: 072-222 49 00
anci.burman@bjorkstakatten.se

Sekreterare

Kristin Stenmark
Måttgränd 43, 906 24 UMEÅ
Mob: 070-788 65 69
sekreterare@bjorkstakatten.se

Kassör

Eva Lindvall
Trattgränd 32, 2tr, 906 25 UMEÅ
Mob: 070-545 58 06
kassa@bjorkstakatten.se

Ledamot

Gerd Andersson
Kragv. 72, 904 41 RÖBÄCK
gerd.andersson@bjorkstakatten.se

Ledamot

Liza Bohman
Sikeå 124, 915 93 ROBERTSFORS
Mob: 070-554 29 05
liza.bohman@bjorkstakatten.se

Ledamot

Karin Lidvall
Mariehemsv. 33 H, 906 52 UMEÅ
Mob: 070-305 72 26
karin.lidvall@bjorkstakatten.se

Ledamot

Johanna Nordlund
Lövstigen 5 F, 903 43 UMEÅ
Mob: 070-285 55 69
johanna.nordlund@bjorkstakatten.se

Ledamot

Alexandra Krainer
Sörängetvägen 13 A, 891 41 ÖRNSKÖLDSVIK
Mob: 073-252 35 04
alexandra.krainer@bjorkstakatten.se

Suppleant

Veronica Framell
Nedre Öre 8, 914 96 HÅKNÄS
Mob: 070-337 15 57
veronica.framell@bjorkstakatten.se

Suppleant

Marie Brandberg
Slåtterv. 14, 904 21 UMEÅ
Mob: 070-627 49 28
marie.brandberg@bjorkstakatten.se

Funktionspersoner

Utställningssekreterare

Birgitta Forsberg
Skyttev. 10, 913 34 HOLMSUND
Mob: 070-674 79 24
utst.sekr@bjorkstakatten.se

Avelssekreterare

Alexandra Krainer
Sörängetvägen 13 A, 891 41 ÖRNSKÖLDSVIK
Mob: 073-252 35 04
avel@bjorkstakatten.se

Medlemsansvarig

Eva Lindvall
Mob: 070-545 58 06
medlem@bjorkstakatten.se

Webmaster

Anders Fjällström
webmaster@bjorkstakatten.se

Aktivitetsgrupp aktivitet@bjorkstakatten.se

Aktivitetsgruppen

Alexandra Krainer

Aktivitetsgruppen

Berith Berglund

Aktivitetsgruppen

Tia Norrgård

Aktivitetsgruppen

Marie Brandberg

Sammankallande

Maria Laestander

Pia Troberg

Tia Norrgård

Vem ska jag kontakta?

Kontakta "Avelssekreterare" för:

 • Stambokföring av kull.
 • Ansökan om stamnamn.
 • Ansökan av huskattbevis.
 • Ansökan om uppfödardiplomering.

Kontakta "Utställningssekreterare" för:

 • Alla utställningsanmälningar (Björkstakattens medlemmar).
 • Fullmakt för e-anmälan.
 • Registrering av titlar tagna i annat land.

Kontakta "Webmaster" för:

 • Inloggningsuppgifter till hemsidan.
 • Tekniska frågor som rör hemsidan.

Kontakta "Medlemsansvarig" för:

 • Ändringar av medlemsuppgifter som adress, telefon eller e-post.
 • Uppgift om medlemsnummer i SVERAK.