Behöver du hjälp att veta vem du ska kontakta? Se "Vem ska jag kontakta?" längre ner på sidan.

Tänk på att alla jobbar idéellt. I första hand bör kontakt tas via e-post.

Ordförande

Susanne Vikström
Hällebergsv. 33, 918 32 SÄVAR
Mob: 070-254 74 44
ordforande@bjorkstakatten.se

Vice ordförande

Sven-Arne Jansson
Skyttev. 10, 913 34 HOLMSUND
Mob: 076-104 13 36
svenarne.jansson@bjorkstakatten.se

Sekreterare

Kristin Stenmark
Måttgränd 43, 906 24 UMEÅ
Mob: 070-788 65 69
sekreterare@bjorkstakatten.se

Kassör

Eva Lindvall
Trattgränd 32, 2tr, 906 25 UMEÅ
Mob: 070-545 58 06
kassa@bjorkstakatten.se

Ledamot

Ann-Christine Burman
Kemigränd 23, 907 31 UMEÅ
Mob: 072-222 49 00
anci.burman@bjorkstakatten.se

Ledamot

Gerd Andersson
Kragv. 72, 904 41 RÖBÄCK
gerd.andersson@bjorkstakatten.se

Ledamot

Åsa Liljendahl
Sandåkersg. 10, 903 51 UMEÅ
Mob: 070-331 67 47
asa.liljendahl@bjorkstakatten.se

Ledamot

Anders Fjällström
Björnv. 374 B, 906 43 UMEÅ
Mob: 073-053 56 40
anders.fjallstrom@bjorkstakatten.se

Ledamot

Karin Lidvall
Mariehemsv. 33 H, 906 52 UMEÅ
Mob: 070-305 72 26
karin.lidvall@bjorkstakatten.se

Suppleant

Camilla Liljendahl
Sandåkersg. 10, 903 51 UMEÅ
Mob: 070-247 80 48
camilla.liljendahl@bjorkstakatten.se

Suppleant

Veronica Framell
Nedre Öre 8, 914 96 HÅKNÄS
Tel: 070-337 15 57, Mob: 070-337 15 57
veronica.framell@bjorkstakatten.se

Funktionspersoner

Utställningssekreterare

Birgitta Forsberg
Skyttev. 10, 913 34 HOLMSUND
Mob: 070-674 79 24
utst.sekr@bjorkstakatten.se

Avelssekreterare

Anna Franklin
Kravattv. 5, lgh 1001, 904 40 RÖBÄCK
Mob: 070-318 56 68
avel@bjorkstakatten.se

Medlemsansvarig

Eva Lindvall
Mob: 070-545 58 06
medlem@bjorkstakatten.se

Webmaster

Anders Fjällström
webmaster@bjorkstakatten.se

Aktivitetsgrupp aktivitet@bjorkstakatten.se

Aktivitetsgruppen

Kristin Stenmark

Aktivitetsgruppen

Sara Björk

Aktivitetsgruppen

Ann-Christine Burman

Aktivitetsgruppen

Berith Berglund

Aktivitetsgruppen

Marie Brandberg

Sammankallande

Maria Laestander

Pia Troberg

Tia Norrgård

Vem ska jag kontakta?

Kontakta "Avelssekreterare" för:

 • Stambokföring av kull.
 • Ansökan om stamnamn.
 • Ansökan av huskattbevis.
 • Ansökan om uppfödardiplomering.

Kontakta "Utställningssekreterare" för:

 • Alla utställningsanmälningar (Björkstakattens medlemmar).
 • Fullmakt för e-anmälan.
 • Registrering av titlar tagna i annat land.

Kontakta "Webmaster" för:

 • Inloggningsuppgifter till hemsidan.
 • Tekniska frågor som rör hemsidan.

Kontakta "Medlemsansvarig" för:

 • Ändringar av medlemsuppgifter som adress, telefon eller e-post.
 • Uppgift om medlemsnummer i SVERAK.