2019-11-13 kl. 21:44 av Susanne Vikström (Uppdaterad 2019-11-13 kl. 22:13)


VALBEREDNINGEN SÖKER EFTER INTRESSERADE SOM VILL DELTA I BJÖRKSTAKATTENS STYRELSEARBETE FRAMÖVER! Vi kommer att ha några lediga funktioner från årsmötet 2020!

De poster som ska tillsättas är; Ordförande, fyra ledamöter, två suppleanter samt revisor.

ÄR DU SUGEN PÅ ATT STÄLLA UPP ELLER VET DU NÅGON ANNAN SOM DU TYCKER SKULLE PASSA?
Tänk på att skicka in dina nomineringar i god tid! Vi ser gärna att nomineringarna är valberedningen tillhanda innan årsskiftet.

Den 15 januari 2020 ska Valberedningens underlag till årsmötet vara klart!

Hör av dig till valberedning@bjorkstakatten.se och berätta!

Med vänliga hälsningar,
Dan Burman, Gunny Blomgren och Pernilla Helmersson
Valberedningen, Björkstakatten