För sidan gäller svensk upphovsrättslagstiftning och brott mot detta kommer att leda till polisanmälan.

Användning

Det material som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrift eller användande på något annat sätt) om inte Björkstakatten har givit skriftligt tillstånd till annan användning.
Publicering för en större grupp (tex på internet) är inte privat bruk.

Material

Användares meddelanden till Björkstakatten och allt material användare översänder till Björkstakatten via e-post eller via hemsidans webbsidor behandlas enligt integritetspolicy.

Björkstakatten förebehåller sig rätten att välja vad som skall publiceras på hemsidan eller om material som medlem publicerat via hemsidans webbsidor ska tas bort.

Användare har inte rätt att översända material till Björkstakatten utan att han/hon äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse Björkstakatten med materialet.

Material som presenteras på Björkstakattens hemsida är endast avsett som information. All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från Björkstakattens sytrelse.

Innehåll

Björkstakatten strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.
Björkstakatten svarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.
Björkstakatten förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan.