Björkstakatten
Björkstakatten - BJK - Slide 01
Björkstakatten har funnits i över 30år.
Klubben grundades 1985

Bli medlem du med!
Björkstakatten - BJK - Slide 02
Björkstakatten är en aktiv klubb
Med många olika aktiviter varje månad.

Se aktivitetslistan för aktuella aktiviteter
Björkstakatten - BJK - Slide 04
Frågor?
Funderingar?
Idéer?

Tveka inte att kontakta oss
Björkstakatten - BJK - Slide 05
Följ oss i sociala medier

Facebook
Twitter
Google+

Upphovsrättsinformation

För sidan gäller svensk upphovsrättslagstiftning och brott mot detta kommer att leda till polisanmälan.

Användning

Det material som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrift eller användande på något annat sätt) om inte Björkstakatten har givit skriftligt tillstånd till annan användning.
Publicering för en större grupp (tex på internet) är inte privat bruk.

Material

Användares meddelanden till Björkstakatten och allt material användare översänder till Björkstakatten via e-post eller via hemsidans webbsidor är icke konfidentiellt och kommer att behandlas som sådant av Björkstakatten.
Alla sådana meddelanden och allt sådant material blir Björkstakattens egendom och Björkstakatten äger fritt besluta hur sådana meddelanden och sådant material skall användas. Användare har inte rätt att översända material till Björkstakatten utan att han/hon äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse Björkstakatten med materialet.

Material som presenteras på Björkstakattens hemsida är således endast avsett som information. All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från Björkstakattens sytrelse.

Innehåll

Björkstakatten strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.
Björkstakatten svarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.
Björkstakatten förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan.