Detta är Björkstakattens senaste nyhetsbrev som har skickats ut till våra medlemmar.