30år med Björkstakatten (1985-2015)

Ger och Sara blickar tillbaka

1985

Den 24 januari bildades föreningen BJÖRKSTAKATTEN. Det var ett gäng katt-entusiaster som gick ihop och bestämde sig för att starta en lokal kattförening här i Umeå.
Peter Ericsson, Katarina Forss, Åsa Lundmark och Maria Magnusson var några av de som la de första byggstenarna, till den kattförening som vi fortfarande har kvar i dag.

- På hösten deltog Björkstakatten i ett arrangemang med Ångbåtsföreningen. Där visades ett 10-tal katter, och publiken fick rösta fram sin favorit katt. Det var då som Björkstakatten för första gången hade tävlingen ”Publikens Favorit”.
- Både VK och VF hade varsin stor artikel, om att det nu bildats en lokal Kattförening i Umeå.
- Föreningen gav ut en medlemstidning 2 ggr under sina första år.
Tidningen fick helt enkelt heta ’Björkstakatten’.
Björkstakatten hade 67 st medlemmar, och det registrerades 31 st kattungar under första året.

1986

- Föreningen hade ett medlemsmöte. Där fick man se videofilm-inspelningar från olika Kattutställningar, och en videoinspelning av djurprogrammet ”Djurplugget”. I det programmet berättar bl a domare Alva Uddin om hur en kattutställning går till, och några kattraser presenteras.
- Björkstakatten började ordna årliga studiecirklar i katthållning, olika kurser och genetik-kurser.
- Det infördes en ny foderlag i Sverige, för att förbättra foderkvalitén. Det blev förbjudet att använda kadaver i djurmaten.

1987

- Under 1987 anordnades 2 st Kattexpon, under våren. I Vännäs, och i Obbola. Båda exporna blev stora publiksuccéer. Det var de två första expon som Björkstakatten anordnade.
- Det var en medlemsträff där temat var "Trimning av katten inför en utställning och utställningsregler".
- Björkstakatten gav tillsammans med ÖKN och MeK, ut ett annonshäfte som såldes på alla expon, norrlandsutställningar samt till privatpersoner.
- Klubbens första korthårskull registreras. Rasen var abessinier och uppfödaren var Carina Holmgren.
- Ett klubbmästerkap mellan BJK och ÖKN anordnades, med den dåvarande SVERAK-ordförande Alva Uddin som domare.
- Under hösten hade BJK sin första kastreringskampanj tillsammans med Hälso- och miljöskyddskontoret. Kastreringarna utfördes av klubbens veterinär, Lars Göransson.
- VK och VF skrev 6 olika artiklar om BJK under detta år.

1988

- Björkstakatten hade sin första Internationella Kattutställning i Umeå:s Ishall, i juni. Utställningen lockade många utställare, och mycket publik. Till och med VK och VF var där och bevakade utställningen.
- Klubben började med att ha Raspresentationer.
- Medlemsträffar ordnades i Skellefteå, för att få igång kattverksamheten där uppe.
- Första Norrlandsmästerskapet genomfördes mellan ÖKN, BJK, NOS, MeK och SuK. Vinsten gick oavkortat till Norrlandsfonden.

1989

- Björkstakatten fick sin efterlängtade klubblokal, på Hagagården (i dag riven), andra våningen. Det var ett litet kontor. Klubblokalen blev därefter alltid bemannad varje torsdag-kväll mellan 19.00 och 21.00, så att medlemmarna kunde få möjlighet att träffas, och prata bort en stund, läsa kattböcker och klubbtidningar från andra klubbar, ur BJKs klubb-bibliotek.

1990

- Ingen Internationell Kattutställning anordnades detta år. Däremot hade klubben 2 Kattexpon. Ett i Obbola och ett i Lycksele.
- Björkstakatten flyttade till en lite större klubblokal på första våningen i Hagagården, med fönster.
- Under året deltog Björkstakatten i olika evenemang. Klubben visade bland annat upp olika kattraser, och spred information om Björkstakatten som kattklubb, samt om katter i allmänhet.

1991

- Ingen Internationell Kattutställning anordnas detta år heller.
- Representanter från Björkstakatten besökte djurskötarlinjen på Tannbergs-skolan i Lycksele, och informerade om genetik, skötsel och sjukdomar kring katter. Samt om Björkstakatten och SVERAK som organisationer.
- Klubbtidningen fick från och med nr 1, detta år, heta "Klösbrädan".

1992-1994

- 1992 flyttade Björkstakatten till en ännu större klubblokal, på bottenvåningen i Hagagården.
- Under dessa år flöt den årliga Internationella Kattutställningen, och övrig verksamhet, på som vanligt.

1995

- Björkstakatten firade detta år 10 år som förening.
- Den första ”Endagsutställningen”  (Kategori-utställning) anordnades.
- Det första sponsringsavtalet skrevs. Det var mellan Björkstakatten och Exotic Zoo (i dag Djurmagazinet, City).
- En tävling anordnades om vem som var ”Björkstakttens äldsta katt”. Den vanns av Snuttan Westerlund 17 år, ägare Gerdy Westerlund. Tvåa kom Gustav Björk 16 år, ägare Sara & Anders Björk.
- Björkstakatten hade nu 110 st medlemmar, och det registrerades 53 st kattungar under året.

1996

- Klubben investerade i ytterligare 25 st egna utställningsburar.
- Nu hade Björkstakatten ökat till 131 st medlemmar.

1997

- För första gången utses Bästa klubbkatt på klubbens utställning. Det blev EC S*Sagolands Curry, RUS, ägare Börje Johansson.
- Björkstakatten instiftade ett vandringspris, en pokal.
- Klubben tog färjan över till Vasa i Finland, för att träffa POHKIS/Österbottens Kattförening r. f. Sammanträdet skedde på färjan. Både gåvor och erfarenheter utbyttes.

1998

- Detta år hade norrlandsklubbarna sitt första gemensamma möte (kallat Norrlandsmöte), gällande samarbete och utställningsplaner. Det bestämdes att det därefter skulle vara årliga träffar.
- Klubben fick sin första Hemsida på internet.

1999

- Björkstakatten deltog för första gången på Nolia-mässan. Under den 7—14 augusti, visade klubben upp 102 katter, fördelat på 12 olika raser.
- Kattens Dag firades för första gången med Kattvisning på Exotic Zoo.

2000

- Björkstakatten fyller 15 år.
- För första gången korades ”Bäst i Norr”. Prisutdelningen skedde på Björkstakattens utställning. Den som vann titeln hette (N) Salusans Anziera PER g, ägare Karin Södersten (HÄK).
- Årsmötet beslöt att Björkstakatten skulle bilda en Kattfond, ”Björkstakattens Kattfond”, där syftet var att ge ekonomiskt stöd åt enskilda personer som arbetade för kattens bästa. Bidrag ur fonden skulle lämnas i första hand till stöd för de katter som var hemlösa, upphittade och/eller behövde veterinärvård.
- Björkstakattens medlemsantal var 156 st, och det registrerades 78 st kattungar under året.

2001

- Björkstakatten köpte på nytt in ett antal utställningsburar. Totalt äger klubben nu 55 st.

2002

- För femte gången anordnades Norrlandsmötet. Detta år var det i Örnsköldsvik som representanterna från alla norrlandsklubbar träffades.
- Björkstakatten anordnade för första gången ”Chipmärkar-dag” (Id-märkning).

2003

- Björkstakatten flyttade till ännu större lokaler, i källaren, på Västra Idrottsallén 4 C (där vi är i dag). Invigningen firades med Öppet Hus, och sen Vårfest.
- Ett samarbete med Västerbottens Djurskyddsförening inleddes. Vi skulle tillsammans arbeta för att få ett katthem i Umeå.
- Iva & Erik Edlund blev Hedersmedlemmar i Björkstakatten.
- Några medlemmar i Björkstakatten anordnade en buss- & båt-resa till World Winner-utställningen i Helsingfors, Finland. Mycket uppskattat.

2004

- Björkstakatten delade för första gången ut pengar från kattfonden. Margot & Rune Danielsson och Gabrielle Rosendahl, fick vardera 2500:-.
- Björkstakatten hade nu 278 medlemmar, och det registrerades 199 st kattungar under året.

2005

- Björkstakatten investerade i 10 st trimbord som skulle användas på klubbens utställningar.
- Klubben har sin första ”2 cert-utställning” (1 cert Lör. 1 cert Sön.)

2006 - 2008

- 2006 Björkstakatten skrev sponsringsavtal med Zoo Center (Arken Zoo), på Teg.
- 2007 Detta år är vi 311 medlemmar i BJK, och det registrerades 277 kattungar under detta år.
- 2008 Från och med detta år vara klubblokalen öppen bara varannan torsdag + då det var någon aktivitet.
- I övrigt flöt den årliga Internationella Kattutställningen, och annan verksamhet, på som vanligt.

2009

- Medlemstidningen "Klösbrädan" började trycktas i färg, från och med detta år.
- Uppfödardiplomerings-cirkel hölls för första gången.

2010

- Björkstakatten skrev sponsringsavtal med Supercat.se (lokal web-butik)
- Ett medlemslotteri anordnades.
- Björkstakatten hade nu 222 medlemmar, och det registrerades 313 st kattungar under året.

2011

- Björkstakatten arrangerade, i samarbete med veterinär Lennart Nilsfors, den första HCM-scanningen av katter i klubblokalen.
- Björkstakatten skaffade Facebook-sida.

2012 - 2014

- Medlemstidningen "Klösbrädan" låg vilande 2012 - 2013.
- 2014 beslöts det att Medlemstidningen "Klösbrädan" skulle fortsätta, på obestämd tid, att vara vilande.
- Björkstakatten hade 2014 157 medlemmar, och det registrerades 168 kattungar under det året.

2015

Björkstakatten fyller 30 år!

Klösbrädan

Från starten fram tom 2011 hade Björkstakatten en egenproducerad klubbtidning. 1985 - 1990 hette den "Björkstakatten" men 1991 bytte den namn till "klösbrädan".

Vi har här samlat några gamla nummer av Klösbrädan.

2002-1 2002-2 2002-3 2002-4

2003-1 2003-2 2003-3 2003-4

2004-1 2004-2 2004-3 2004-4

2005-1 2005-3 2005-4

2006-2

2007-1 2007-2