Behöver du hjälp att veta vem du ska kontakta? Se "Vem ska jag kontakta?" längre ner på sidan.

Tänk på att alla jobbar idéellt. I första hand bör kontakt tas via e-post.

Ordförande

Sven-Arne Jansson
Skyttev. 10, 913 34 HOLMSUND
Mob: 076-104 13 36
ordforande@bjorkstakatten.se

Vice ordförande

Ann-Christine Burman
Kemigränd 23, 907 31 UMEÅ
Mob: 072-222 49 00
anci.burman@bjorkstakatten.se

Sekreterare

Johanna Lindberg
Klintv. 41, 907 37 UMEÅ
Mob: 073-023 20 08
sekreterare@bjorkstakatten.se

Kassör

Johanna Nordlund
Lövstigen 5 F, 903 43 UMEÅ
Mob: 070-285 55 69
kassa@bjorkstakatten.se

Ledamot

Gerd Andersson
Kragv. 72, 904 41 RÖBÄCK
gerd.andersson@bjorkstakatten.se

Ledamot

Veronica Framell
Nedre Öre 8, 914 96 HÅKNÄS
Mob: 070-337 15 57
veronica.framell@bjorkstakatten.se

Ledamot

Eva Lindvall
Trattgränd 32, 2tr, 906 25 UMEÅ
Mob: 070-545 58 06
eva.lindvall@bjorkstakatten.se

Ledamot

Madeleine Borgenstål
Älvans v. 252, 907 50 UMEÅ
Mob: 076-821 57 69
madeleine.borgenstal@bjorkstakatten.se

Ledamot

Marie Brandberg
Slåtterv. 14, 904 21 UMEÅ
Mob: 070-627 49 28
marie.brandberg@bjorkstakatten.se

Funktionspersoner

Utställningssekreterare

Birgitta Forsberg
Skyttev. 10, 913 34 HOLMSUND
Mob: 070-674 79 24
utst.sekr@bjorkstakatten.se

Avelssekreterare

Alexandra Krainer
Sörängetsv. 13 A, 891 41 ÖRNSKÖLDSVIK
Mob: 073-252 35 04
avel@bjorkstakatten.se

Medlemsansvarig

Eva Lindvall
Mob: 070-545 58 06
medlem@bjorkstakatten.se

Webmaster

Anders Fjällström
webmaster@bjorkstakatten.se

Aktivitetsgrupp aktivitet@bjorkstakatten.se

Aktivitetsgruppen

Alexandra Krainer
Mob: 073-252 35 04

Aktivitetsgruppen

Marie Brandberg
Mob: 070-627 49 28

Aktivitetsgruppen

Tia Norrgård
Mob: 076-810 49 09

Aktivitetsgruppen

Sara Björk
Mob: 070-356 36 02

Sammankallande

Karin Lidvall

Anna Franklin

Teresia Granström

Vem ska jag kontakta?

Kontakta "Avelssekreterare" för:

 • Stambokföring av kull.
 • Ansökan om stamnamn.
 • Ansökan av huskattbevis.
 • Ansökan om uppfödardiplomering.

Kontakta "Utställningssekreterare" för:

 • Alla utställningsanmälningar (Björkstakattens medlemmar).
 • Fullmakt för e-anmälan.
 • Registrering av titlar tagna i annat land.

Kontakta "Webmaster" för:

 • Inloggningsuppgifter till hemsidan.
 • Tekniska frågor som rör hemsidan.

Kontakta "Medlemsansvarig" för:

 • Ändringar av medlemsuppgifter som adress, telefon eller e-post.
 • Uppgift om medlemsnummer i SVERAK.