Bakgrund och målsättning

Björkstakatten (BJK) grundades 1985 i Umeå och är en av ca 50 klubbar runt om i landet som är anslutna till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK). SVERAK är i sin tur anslutet till det internationella förbundet Féderation Internationale Féline (FIFe).

BJKs målsättning är bland annat att höja kattens status, informera allmänheten om god katthållning, ha god kontakt med kattklubbar inom och utanför Sverige samt förhindra och motarbeta djurplågeri. Genom utställningar och klubbverksamhet vill vi vidga intresset för och förståelsen för katten som husdjur.

Björkstakattens stadgar senast uppdaterad 2019-02-17

Verksamheten

Björkstakatten är en mycket aktiv förening. Vi har varje år en rad arrangemang som t ex presentation av olika kattraser, föreläsningar, studiecirklar, fester och kattvisningar. Årligen ordnar vi även en stor internationell kattutställning.

Verksamhetsberättelse 2023 || Verksamhetsberättelse 2021 || Verksamhetsberättelse 2020 || Verksamhetsberättelse 2019 || Verksamhetsberättelse 2018 || Verksamhetsberättelse 2017 || Verksamhetsberättelse 2016 || Verksamhetsberättelse 2015 || Verksamhetsberättelse 2014

Kontakt/Styrelse

För uppgifter om klubbens styrelse och funktionärer samt kontaktinformation se kontakt.

Pressmaterial

Logotyp

Färg: PNG | PDF | SVG | EPS
Svartvit: PNG | PDF | SVG | EPS