2016-09-13 kl. 23:05 av Webmaster (Uppdaterad 2018-05-23 kl. 12:22)


Bäst i Norr presenterar nu resultaten från 2015 på sin hemsida. I år behövde du inte anmäla dig själv, finns dina katter med?

Se resultatlistan på Bäst i Norrs hemsida http://www.bastinorr.se

Från och med utställningsåret 2015 behöver man inte längre anmäla sina katter själv utan resultaten hämtas automatiskt från resultatlistorna från utställningarna.

Björkstaktten gratulerar alla vinnare och ger naturligtvis ett extra grattis till BJK katterna.