tor 2020-11-26 kl. 19:00 - 21:00

Online, ..., via Zoom


Anmäl till Sara: quincy@pallen.net att du vill vara med så kommer det ett inloggningslänk till Skypemötet.

Representanter från Länsstyrelsen i Västerbotten berättar om sitt arbete med katter, om de nya föreskrifterna och vad de innebär för oss kattägare och för Länsstyrelsens arbete.

Djurskyddet för katter stärktes den 15 juni 2020 genom att deras behov gjordes tydligare i lagstiftningen.
Ditt ansvar som kattägare har blivit tydligare, för att tillgodose dessa krav och behovet att begränsa katters oplanerade reproduktioner har blivit tydligare.
Reglerna är också tydligare när det gäller djurhållarens ansvar och kompetens.

Läs mer på Jordbruksverkets webbsida >