tor 2020-03-05 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Kom med och påverka hur Björkstakatten ska ställa sig till de val, skrivelser och motioner som ska behandlas på SVERAKs årsmöte!

Val av ny ordförande för SVERAK står på dagordningen. Exempel på motioner är om en assistent ska få jobba för den domare som bedömer hens katter, om Neva Masqueraden ska få ställas ut i fler än två grupper, om håriga Don Sphynx ska ha utställningsrätt, om kastrater ska få tävla i avelsklass. Säkert blir det även intressanta diskussioner om den nya uppfödardiplomeringen.

Handlingar och motioner finns att hämta på SVERAKs hemsida.