tor 2018-10-25 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Vi samlas och formulerar skrivelser och motioner till Björkstakattens, SVERAKs och FIFes kommande årsmöten.

Hur vill du förändra utställningsreglerna? Kan SVERAKs kontrakt förbättras? Vad bör ändras i BJKs stadgar?

Välkommen!