tor 2017-01-19 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Vad minns vi från 2016 och vad planeras 2017.
Förväntningar och förhoppningar.
Prat och fika.

Välkommen!