Hej Björkstakatter! - Utställningsinfo - Mars 2019 2019-03-07 kl. 22:29

OBS! Detta är ett upprop och kallelse inför nästa veckas utställningsmöte, onsdag (obs!) den 13/3 kl. 19.00 på klubblokalen.

Vi är nu inne i mars månad och arbetet inför vår utställning den 25-26 maj är i full gång.

Trots detta kom det 6 personer på det senaste utställningsmötet.
Sex personer.
Vi behöver ca. 30 områdesansvariga och utöver det ca 30 personer att bemanna olika stationer under utställningsdagarna.
Ni kan ju direkt se att ekvationen inte går ihop.

Vår utställning brukar vara ett väl genomfört arrangemang som är uppskattat av såväl utställare som besökare, och naturligtvis är målet att nå dit och ännu bättre även i år.
Att vi kunnat hålla en hög standard är dock helt tack vare vårt fantastiska samarbete, och alla de medlemmar (och övriga) som utgjort ett fenomenalt team i Björkstakattens namn.

Utan detta teamwork ser utställningsgruppen idag ingen möjlighet att genomföra en utställning.
Vi är beredda att ge järnet för det uppdrag vi fått av utställningsmötet i höstas, vilket kommer att kräva enorm tid, semesterdagar och hårt slit, men får vi bara er bekräftelse på att ni är med och att vi tillsammans kommer att genomföra en kanonutställning så går vi självklart all in.
Vi räknar med att detta är en tillfällig formsvacka och att vi får jättebra respons av er på detta upprop. :)


De områden som idag saknar områdesansvariga (vissa har ett namn tillsatt men behöver ytterligare ett) är speaker, sanitet, BIS-bord, kokardbord, utställningsmentorer, lunchansvarig, kassa o ekonomi, publikfavorit, veterinärincheckning och skyltning.
(Ytterligare något kan saknas.)

Utöver det ska vi bemanna kokardbord, information och entré med personer á 2-timmarspass under utställningsdagarna, ha ett team som kan lasta o lossa på torsdag+söndag och förstärka serveringen med ett antal personer (06-18 lö+sö, ersättning utgår till icke medlemmar som kan ta hela dagar).


ALLA behövs och är enormt viktiga, både nya som gamla medlemmar. Har du tidigare erfarenhet är det en enorm resurs, är du helt ny så är du mer än välkommen med fräscha idéer och tankar.
Vi hjälps alltid åt och det är just kombinationen av oss som skapar ett vinnande koncept! :)

Maila direkt till show@bjorkstakatten.se om du redan vet vad du vill ha för uppgift på utställningen, eller om vill ha förslag och fundera fram vad just du vill göra.

Nästa utställningsmöte blir som sagt onsdag den 13/3, då ses vi och jobbar vidare tillsammans!

Vänligen, Björkstakattens utställningsgrupp
genom
Maria Laestander, utställningskommissarie