2023-12-10 kl. 20:00 av Kristin Stenmark


Sammanställning av ändringar i FIFe och SVERAKs stadgar, regler, rasstandards och EMS-lista från och med 1 januari 2024.

Några exempel:

- Honkatter får inte ha fler än två kullar inom tolv månader, utöver redan befintlig regel om att hon inte får har fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod.

- Utställningstitlar Kitten Champion (KCH) och Junior Champion (JCH)

- Ny åldersindelning för klass 9-12, 13a och 14

  • klass 12                          Kattunge 4-7 4-8 månader
  • klass 11                          Junior 7-10 8-12 månader
  • klass 9 eller 10             Öppen/Kastrat 10 12 månader

Sammanställning av alla FIFe och SVERAK-ändringar:
https://www.sverak.se/2023/11/24/sammanstallning-av-andringar-fran-1-januari-2024/