2023-02-12 kl. 12:44 av Alexandra Krainer


På FIFes Generalförsamling beslutades det att höja leveransåldern för kattungar från 12 veckor till 14 veckor. Denna regel började gälla från 1/1-2023.

SVERAKs förtydligande kring den nya regeln:

"Med anledning av beslut från FIFes generalförsamling kring att ändra ålder för flytt av kattungar från
12 till 14 veckor önskar SVERAK komma med ett förtydligande kring underlaget för beslutet.

Även om det finns få vetenskapliga studier inom området finns stöd för en minskad risk för uppkomst
av en del oönskade beteenden vid senarelagd separation. I en enkätstudie av nästan 6000 katter,
tillhörande 40 raser, hittade Ahola och kollegor att kattungar som separerades efter 14 veckors
ålder hade lägre risk att uppvisa aggression mot främlingar samt överdrivet tvätt-beteende. En flytt
vid 14 veckor lämnar fortfarande ett litet fönster för den nya ägaren att anpassa kattungen till sitt
nya hem, och vardag, då relationen till människan fortsätter att utvecklas fram till ungefär 16 veckors
ålder.

Tillsammans med kattungens primära socialiseringsperiod, det vill säga den period under
vilken kattungen är mest mottaglig för sociala erfarenheter, under vecka 2 till 7 utgör livets första 16
veckor den period då det är enklast att introducera nya erfarenheter för kattungen. Men det betyder
inte att det är försent efter detta. Även efter perioden är det viktigt för katten med positiva sociala
erfarenheter. Men erfarenheterna skapar inte lika enkelt långvariga förändringar som hos den yngre
kattungen.


Vi väljer därför att se de ytterligare två veckorna som en möjlighet. En möjlighet att inte enbart
minska risken för uppkomst av oönskade beteenden, utan även att som uppfödaren erbjuda fler
positiva erfarenheter av nya situationer, miljöer och hantering. Tillsammans kommer detta skapa
goda förutsättningarna för kattungen att utveckla nya stabila relationer samt hantera ett liv
tillsammans med människor.


SVERAK vill förtydliga att SVAs rekommendationer om grundvaccination av katt, dvs vid
7-8 veckor samt 12 veckor fortfarande gäller och inte bör förskjutas."

Källa: https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2022/12/14_veckor_webben.pdf