2021-11-29 kl. 09:49 av Susanne Vikström


Med anledning av COVID-19 pandemi och dess konsekvenser som innebär att antalet utställningar minskat avsevärt och att utställare inte kan eller vill resa mellan länder har FIFes styrelse beslutat att tillåta vissa undantag från rådande regelverk.

För mer information läs gäran på SVERAKs sida:
https://www.sverak.se/2021/11/16/covid-19-undantag-utstallningsregler/