2020-05-21 kl. 23:42 av Webmaster


Björkstakatten har förlorat en väldigt varm och betydelsefull medlem. Lennart Degerliden, gick bort i tisdags, den 19 maj. Han och hans fru Karin har varit medlemmar i klubben under en väldigt lång tid. Lennart gjorde Björkstakatten känd i lokal media, i både tidning och TV.

2017 utsågs han till Hedersmedlem i Björkstakatten, som tack för allt han gjort för klubben.
Han ställde alltid upp då någon behövde hjälp. Lennart var väldigt aktiv i klubben och var mångårig styrelseledamot och kassör.

Han gjorde även avtryck i den lokala politiken, genom att driva kattfrågor.
Katter med hem, som utan hem. ALLA katter låg honom lika varmt om hjärtat. Det brinnande kattintresset behöll han livet ut.

Lennart lämnar ett tomrum efter sig, och är djupt saknad i klubben.
/Björkstakattens styrelse, gm Gerd Andersson

Lennart Degerliden