2019-12-28 kl. 13:13 av Susanne Vikström (Uppdaterad 2020-01-25 kl. 15:51)


Vi hälsar gamla och nya medlemmar varmt välkomna till Björkstakatten! Observera att du nu inte kan logga in på Mina katter förrän medlemsavgiften för 2020 är betald!

Huvudmedlem 350 kr, Familjemedlem 110 kr, Juniormedlemsskap 250 kr, Stödmedlem 150 kr.
Kattungeköpare ansluten av uppfödare är 175 kr för huvudmedlemsskap.

BJKs bankgiro 848-7167, ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-mail adress
Om inte all information går att ange vid betalningen går det bra att skicka via e-post till medlemsregisteransvarig.

Betalar du full medlemsavgift från 1:a december gäller medlemsskapet även påföljande år.