2019-11-13 kl. 21:03 av Webmaster


Nu har du möjlighet att tycka till om utkastet till SVERAKs nya fodervärdasvtal.

Lämna dina synpunkter till Björkstakatten senast 2 december på e-post: susanne.vikstrom@bjorkstakatten.se 

Ladda ner utkast till fodervärdsavtal (pdf-fil)

Sedan årsmötet 2019 har SVERAKs arbetsgrupp för översyn av nuvarande avtal arbetat med att revidera gällande fodervärdsavtal. Gruppen har haft ett flertal möten samt även gjort en förenklad enkät för att inhämta synpunkter från enskilda medlemmar. Arbetsgruppen har utifrån sina möten nu tagit fram ett utkast till ett reviderat fodervärdsavtal. SVERAKs styrelse önskar få officiella synpunkter från samtliga klubbar.

Den relativt korta svarstiden beror på att arbetsgruppen och sedan SVERAKs styrelse behöver efter remissomgången hinna med att ta fram ett slutligt förslag innan utskicket till årsmötet i slutet av januari. Läs utkastet och skicka in era synpunkter till Björkstakatten senast 2 december. Jag sammanställer de inkomna synpunkterna och sedan träffas vi som vill på klubben torsdag den 5 december för att färdigställa vårt remissvar innan vi skickar in till SVERAK.

Vänliga hälsningar
Susanne Vikström, vice ordförande Björkstakatten