2018-10-02 kl. 23:29 av Webmaster


Tänk på att frågor gällande registrering av kullar etc. samt frågor kring utställningsanmälningar ska alltid i första hand ställas till vår avelssekreterare respektive utställningssekreterare, inte till SVERAKs kansli.

Kontaktuppgifter till avelssekreterare och utställningssekreterare finns här.