tor 2014-04-24 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Vi utvärderar årets utställning för att kunna göra en ännu bättre nästa år.

Har du några synpunkter som du vill ska tas upp men inte har möjlighet att medverka på mötet kan du skicka ett mail till show@bjorkstakatten.se