tis 2014-03-11 kl. 18:00 - 21:00

, ,


Veterinär Lennart Nilsfors besöker klubblokalen för ultraljudsscanning av hjärtan och/eller njurar.
För mer info och anmälan, hör av er till Maria Laestander, ordforande@bjorkstakatten.se