tor 2014-02-06 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Denna kväll går vi igenom hur långt planeringen har hunnit inom alla ansvarsområden. På en kattutställning finns stora och små uppgifter för alla – även för dig.