tor 2024-02-08 kl. 19:00 - 21:00

Klossen, Ålidhem, Ekonomistråket 6, 90730 Umeå


Björkstakatten bjuder in till utställningsmöte nr 3 8 februari kl 19:00.

Vi snackar och fortsätter planera inför utställningen 11-12 maj. 

Vi ses på klossen!