tor 2023-03-09 kl. 19:00 - 21:00

Teams, Online, - -


Välkommen att diskutera de ärenden, skrivelser och motioner som ska upp på SVERAKs årsmöte.

Hur tycker du att BJK ska rösta?

Mötet kommer att ske via Teams (Inloggning till mötet)