tor 2023-03-16 kl. 19:00 - 21:00

Online, Teams, - Umeå


Är du ny medlem och nyfiken på utställning men vet inte hur det går till?

Då ska vi under den här kvällen hjälpa och guida dig genom hur en uställning fungerar.

Vad ska man tänka på innan uställningen?
Hur anmäler man sin katt?
Hur gammal måste min katt vara?
Alla katter får tävla på utställning, både huskatter och raskatter, vad gäller för att få vara med?

Alla frågor är bra frågor, kom och fråga dom!

Inloggning till mötet