tor 2023-03-02 kl. 19:00 - 21:00

Kulturhuset Klossen, Ekonomistråket 6, - Umeå


Planerandet av årets utställning fortsätter.

Kan just du hjälpa till med något litet så räcker det långt,
kom och hör med oss vad som finns att göra innan, under och efter utställningshelgen.

Detta möte kommer att ske i "hybridform", alltså både på plats på Kulturhuset Klossen och online på Teams (Inloggning till mötet)