ons 2022-06-08 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Trattgränd 28, 906 25 Umeå


Dags för Utvärderingsmöte!

Vi träffas på Trattgränd 28 för att reflektera, utvärdera och disskutera hur vår utställning har gått.

Vad var bra under helgen?
Vad hade kunnat gå ännu bättre?
Behöver vi tänka på något mer inför nästa år?
Osv..

Alla medlemmar är välkommna att delta och komma med sin input från Utställningshelgen.

Ni som inte kan närvara fysiskt, kan maila era synpunkter till show@bjorkstakatten.se

Varmt Välkommna!