tor 2022-04-07 kl. 19:00 - 21:00

Digitalt, ..., ... Teams


Björkstakattens delegater rapporterar om händelser och beslut från årsmötet i Örebro 19-20 mars.
Sven-Arne och Anci berättar om stort, smått och motioner som leder till regeländringar framöver.

Inloggningslänk Teams