tis 2022-03-08 kl. 19:00 - 21:00

Digitalt..., via Zoom, ... https://umu.zoom.us/j/61349417877


SVERAKs årsmöte är årets viktigaste händelse! 

2022 äger SVERAKs årsmöte rum den 19-20 mars i Örebro.
Där beslutar representanter (s k delegater) från SVERAK-klubbarna om nya regler, om avgifter, om vilka som ska sitta i styrelsen, diciplinnämnden etc, om nya blanketter och avtal. Inte minst beslutas om alla de motioner och andra frågeställningar som inkommit!

Men hur ska Björkstakattens delegater resonera och rösta?
Det behöver vi din hjälp med!

Tillsammans går vi igenom SVERAKs årsmöteshandlingar digitalt på zoom: https://umu.zoom.us/j/61349417877

Årsmöteshandlingarna finns på https://www.sverak.se/om-sverak/sveraks-arsmote/