lör 2022-02-26 kl. 14:00 - 16:00

Online via Teams samt i kvarterslokalen, Trattgränd 28, 90625 Umeå


Ta chansen att påverka Björkstakattens styrelse och verksamhet 2022!

På årsmötet kommer vi gå igenom vad föreningen gjort under året som gått, vad som ska hända i år och välja en ny styrelse mm.
Vill du ta del av årsmöteshandlingarna innan själva mötet finns de tillgängliga här nedan senast två veckor före mötet.

Björkstakattens ordinarie årsmöte blir digitalt även i år, men det kommer även gå att delta fysiskt i kvarterslokalen på Trattgränd 28, V Ersboda.

Dokument

För att ladda ner dokumenten krävs det att du loggar in.

Kallelse och dagordning
Instruktioner och länk till årsmötet
Verksamhetsberättelse 2021
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till verksamhetsplan 2022