tor 2021-09-30 kl. 19:00 - 21:00

Kvarterslokal, Trattgränd 28, V Ersboda i Umeå


Första planeringsträffen
inför vår internationella kattutställning 14-15 maj 2022!

Välkommen att äntligen mötas IRL - fast med distans förstås.

Vi lottar ut ett par böcker av Ylva Stockelberg bland er som kommer!