sön 2021-03-07 kl. 14:00 - 16:00

Online, ..., ... ...


Ylva Stockelberg har skrivit nio böcker om katter och kan massor om kattens beteende.
Umgänget med din katt ger mycket men kan ge ännu mer när du förstår din katt bättre!
Välkommen till denna digitala föreläsning, lyssna på Ylva och ta chansen att få svar på dina frågor.

Kostnad och anmälan
Deltagaravgiften är 50 kr för BJK-medl, 70 kr för övriga. Betala till Swish 1232490746 eller Björkstakattens bg 848-7167, skriv ”7mars”.
Anmäl senast 1 mars till aby@kattkristin.se, uppge din e-postadress som vi sen skickar zoom-länken till.

..........................................