tor 2021-02-11 kl. 19:00 - 21:00

Online..., ..., ... ...via zoom


Hur blir det med kattutställningar 2021?

Diskussion och planering inför årets utställning.
Hur genomför vi den bäst och mest corona-flexibelt?

Välkommen att medverka med tips, idéer och entusiastiska hejarop!
Logga in på Zoomlänk: https://umu.zoom.us/j/62447268189