tor 2019-10-24 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Vi samlas och formulerar skrivelser och motioner till Björkstakattens, SVERAKs och FIFes kommande årsmöten.

Hur vill du förändra utställningsreglerna?
Kan SVERAKs kontrakt förbättras?
Vad bör ändras i BJKs stadgar?

Välkommen!