fre 2019-09-20 kl. 23:00 - lör 2019-09-21 kl. 00:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Att vara en SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

Björkstakatten bjuder nu in till en kurs som utgår från SVERAKs studieplan (nedan) med träffar från 22 oktober till 21 januari, ungefär varannan vecka. För att sedan i februari kunna genomföra själva diplomeringstestet måste du vara över 18 år, vara medlem i en SVERAK-ansluten klubb, ha registrerat minst en kattkull samt inneha ett stamnamn registrerat hos FIFe. Även du som ännu inte får/vill göra diplomeringstestet, eller kanske har gjort det för länge sedan och vill uppdatera dig, är välkommen till kursen.

Kursledare är vice ordf i Björkstakatten Susanne Vikström, uppfödare av sibirisk katt.
Anmälan till kursen är öppen 1-20 september. Anmälan görs till susanne.vikstrom@bjorkstakatten.se
Betalning av material 100 kr till BJKs bankgiro 848-7167 senast 20 september.
Kursledare beställer materialet från SVERAK efter att deltagare betalat.

---

Sammankomst 1 (tisdag 22/10 vecka 43)
• Introduktion och presentation
• Genomgång av grundkraven för diplomering
• Genomgång av kursmaterial
• Studieplanen diskuteras och utifrån detta kan studiecirkeln läggas upp enligt önskad modell.
• Läs till nästa gång – Kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten – en del av vår kultur” till och med ”Vad behöver min katt äta?”

Sammankomst 2 (tisdag 5/11 vecka 45)
• Diskutera igenom det genomlästa materialet
• Förslag till diskussionsfrågor:
SVERAK-uppfödarens ansvar vid leverans av katt
ID-märkning
Information som bör lämnas till ny kattungeköpare
Kattsjukdomar – ärftliga och/eller smittsamma
• Genomgång av blanketter
Tingning & överlåtelse av katt
Ägarändringsintyg och ID-registrering
• Läs till nästa gång – SVERAKs stadgar och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten i lagen” och ”Vi värnar om katten”

Sammankomst 3 (tisdag 19/11 vecka 47)
• Diskutera igenom det genomlästa materialet.
• Förslag till diskussionsfrågor:
Vad är SVERAK?
Hur påverkar FIFe SVERAK?
Olika lagar och förordningar gällande katthållning och ägaransvar
Hur påverkar föreskrifterna från Jordbruksverket kattägare?
• Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för utställning och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattutställning”

Sammankomst 4 (tisdag 3/12 vecka 49)
• Diskutera igenom det genomlästa materialet.• Förslag till diskussionsfrågor:
Varför ställa ut katt?
Hur ska utställare, domare, assistenter, funktionärer och andra på utställningen bete sig?
Vilka katter har tillträde/ej tillträde till utställning?
• Genomgång av blanketter

Utställningsanmälan
Ansökan om påförande av titlar
• Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattuppfödning” från och med ”Tänk efter före” till och med avsnittet ”Om kattmodern”

Sammankomst 5 (tisdag 17/12 vecka 51)
• Diskutera igenom det genomlästa materialet.
• Förslag till diskussionsfrågor
Kan alla katter användas i avel?
Formalia före parning
• Genomgång av blanketten ”Parningsavtal” och förslagsvis upprättas ett som diskuteras
• Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt - från avsnitt ”Om kattungen” till och med avsnittet ”Vad står det i stamtavlan”

Sammankomst 6 (tisdag 7/1 vecka 2)
• Diskutera igenom det genomlästa materialet.
• Förslag till diskussionsfrågor
Att tänka på vid leverans av kattunge
• Genomgång av blanketten ”Registreringsanmälan” – förslagsvis upprättar kursdeltagarna en fiktiv kullregistrering
• Genomgång av övriga blanketter
• Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt - avsnittet ”Lite om färggenetik”

Sammankomst 7 (tisdag 21/1 vecka 4)
Diskutera igenom det genomlästa materialet
Detta avsnitt kan vara litet likväl som det kan bli hur stort som helst. Förslagsvis inbjuds någon genetikkunnig som kan föreläsa och förklara.

Sammankomst 8 - Diplomeringstest! (vecka 5-6)