tis 2019-03-05 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


OBS! En tisdag denna gång:
Genomgång av handlingar och motioner till SVERAKs årsmöte 17-18 mars.

Intressant diskussion och vägledning till klubbens ombud om hur de ska rösta.
Vad gjorde SVERAK egentligen under 2018?
Vilka skrivelser och motioner har inkommit som gäller kritiken av SVERAKs avtal?
Ska SVERAK införa grundläggande kunskapskrav för de som vill skaffa ett stamnamn?
Ska SVERAK kunna utesluta inaktiva kattklubbar?
Bör SVERAK införa regionombud?

Vad tycker du?

Komplett "årsmöteslunta" med motioner, skrivelser med mera kan hämtas här