tor 2019-03-07 kl. 18:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Ikväll kommer Lennart Nilsfors till klubblokalen för ultraljudsundersökning av katternas hjärta och njurar.
Pris 1250 kr/katt (hjärta) 500 kr/katt (njurar) för BJK-medlemmar.

Anmälan gör ni till ordforande@bjorkstakatten.se TIDIGAST från 21 februari.
Begränsat antal platser.