tor 2018-11-08 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Fortsatt planering av 2019 års internationella kattutställning!

Välkommen med goda idéer, praktiska insatser och ett glatt humör.