tor 2018-09-27 kl. 19:00 - 21:00


Nu är det dags att börja planera 2019 års stora vårutställning!

Välkommen med goda idéer, praktiska insatser och ett glatt humör.
Vi bjuder på fika och redogör för resultatet av årets utställning.