tis 2018-09-25 kl. 19:00 - 21:00


Vill du vara med på Björkstakattens diplomeringskurs för raskattsuppfödare?

Vi utgår från SVERAKs studiematerial (Att ha katt, stadgar och regler) och egna erfarenheter förstås.
Tillsammans beslutar vi när och hur ofta vi vill träffas.

Efter kursen kan de som vill genomföra SVERAKs uppfödardiplomering.