tor 2018-05-24 kl. 19:00 - 21:00


Utvärdering av årets internationella utställning.

Vad gick bra och vad kan bli ännu bättre nästa år?