mån 2018-04-16 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Björkstakattens populära månadsmöten för uppfödare (och andra nyfikna) avslutas med hur vi hittar/väljer rätt hem till kattungarna.
Annonsering, konsumentskyddslagen, doldafel-försäkring, SVERAKs avtal, köpekontrakt etc.
 
Vi jämför erfarenheter med varandra. Fri entré och fika.