tor 2018-03-08 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Genomgång av handlingar och motioner till SVERAKs årsmöte 17-18 mars.
I år är det flera motioner av lite mer kontroversiell karaktär. Så missa inte detta möte!
Här finns SVERAKs årsmöteshandlingar >

Vägledning till klubbens ombud om hur de ska rösta.