mån 2018-02-26 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Parning, dräktighet och förlossning.
Genomgång och diskussion.

Vi jämför egna med andras erfarenheter.