tor 2018-02-08 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Planeringsarbetet inför klubbens kattutställning den 21-22 april fortsätter.

Ju fler som hjälper till, desto roligare och lättare blir jobbet.
Det finns uppgifter för alla, även för dig som inte har tidigare erfarenhet.