lör 2017-12-09 kl. 18:00 - 22:00

, ,


Årets populära julfest går av stapeln på Västra Ersboda!

Anmäl senast 30 november till anmalan@bjorkstakatten.se
Ange hur många ni blir och eventuella önskemål om specialkost.
Även icke medlemmar är naturligtvis välkomna, de äter då till självkostnadspris.
Medtag egen dryck.