mån 2017-10-09 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Denna vinter bjuder Björkstakatten in nya och gamla uppfödare till klubbträffar en måndag varje månad.
Första träffen handlar om grunderna: avelsplanering, val av avelsdjur, selektering, målsättning etc.
Vad innebär det att vara kattuppfödare, vad vill du uppnå och hur når du dit?

Vi tar upp ett nytt fokusämne varje gång, men tid finns även för fria diskussioner och frågestund.
Allra mest lär vi oss ofta av varandra!